Bestuur

De Bibliotheek Wierden heeft een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht.

Directeur/bestuurder

  • Frank Droste

Samenstelling Raad van Toezicht

  • De heer P. Spackler -  voorzitter
  • Mevrouw L. Van Sluijs - secretaris
  • De heer L. van der Post - penningmeester
  • Mevrouw A. Reerink - lid
  • De heer A. Klaas - lid