Direct naar de inhoud

Missie/visie

Het doel van de Bibliotheek is inwoners van de gemeente Wierden zo goed mogelijk toe te rusten, zodat zij zich in cultureel en maatschappelijk opzicht kunnen ontwikkelen.

Geletterde en goed geïnformeerde burgers zijn in staat zich bewust, kritisch en actief te bewegen in de maatschappij.

De bibliotheek is de plaatselijk toegangspoort tot kennis, schept een essentiële voorwaarde voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen.

Het vormt het lokale centrum voor informatie, dat ervoor zorgt dat allerlei vormen van kennis en informatie gemakkelijk beschikbaar zijn voor de gebruikers.