Samenwerking De Passie en de bibliotheek

Gepubliceerd op: 8 november 2023 13:34

VO-school De Passie in Wierden en de bibliotheek hebben de handen ineen geslagen en een samenwerkingscontract ondertekend! Het bevorderen van het leesplezier onder leerlingen is daar een belangrijk doel van.

De Passie in Wierden is sindskort een zogenaamde dBosschool. Deze naamgeving staat voor De Bibliotheek op school (dBos) en is een succesvolle landelijke aanpak waarbij school en bibliotheek nauw samenwerken om leesplezier, taalvaardigheid en mediawijsheid bij leerlingen te vergroten.

De Passie is een voortgezet onderwijs school in Wierden en sindskort ook dBos school. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het vergroten van expertise rond (voor)lezen, leesplezier en digitale geletterdheid. We stellen samen een lees-mediaplan op, formuleren ambities rond onze samenwerking en monitoren de resultaten.

Eerste VO-school
De Passie is de eerste VO-school binnen het samenwerkingsverband van de bibliotheken Borne, Dinkelland, Tubbergen en Wierden waarmee een dBos samenwerkingscontract is afgesloten. In de toekomst volgen er hopelijk meer scholen. 

Positief effect
Wie meer leest, wordt beter in taal. Meer lezen heeft een bewezen effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Daarnaast is leesvaardigheid een grote voorspeller voor schoolsucces. Dan gaat het niet alleen om de taalvakken, maar ook om de zaakvakken en wiskunde, want alles is in taal verpakt. 

Opening De Bieb op School
De dBos is nog niet geopend. Er wordt momenteel gebouwd aan een nieuwe school waar de bibliotheek een mooie plek krijgt. Vanaf februari 2024 is de bieb fysiek aanwezig in De Passie.