Website voorlezen

ANBI geregistreerd

AnbiDe Bibliotheek, daar geeft u om

Draagt u de Bibliotheek Wierden een warm hart toe?

Word dan sponsor of donateur!

Er zijn verschillende culturele en educatieve projecten die uw bijdrage - met belastingvoordeel - verdienen. De Bibliotheek Wierden heeft een prachtig aanbod aan literatuur en lectuur voor volwassenen en jeugd. Maar dat is niet het enige wat wij te bieden hebben. Met workshops, lezingen en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan de leestafel dragen wij bij aan het sociale en culturele leven in onze gemeente. Wij ondersteunen het onderwijs met programma's voor leesbevordering en zetten ons in om groepen met een achterstand, zoals laaggeletterden, een plaats te laten vinden in de maatschappij.

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom!

Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Karen Pennewaard (directeur), T 0546 57 27 84, E .

De Bibliotheek Wierden staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:

  • Naam: de Bibliotheek Wierden
  • RISN / Fiscaal nummer: NL004580369.B01
  • Contactgegevens: Pouliestraat 2, 7642 EB Wierden, T 0546 57 27 84, E
  • Bestuurssamenstelling: zie het Jaarverslag
  • Beloningsbeleid: via salarisregeling CAO openbare bibliotheken
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie het Jaarverslag
  • Financiële verantwoording: zie Jaarrekening 2016